Klasatorpet i Långasjö
Klasatorpet i Långasjö

Långasjö Sockens Hembygdsförening

vill visa upp och berätta för kommande generationer om livet förr i vår bygd, bevara den småländska landsbygdshistorian och traditionerna. Men också arbeta för en levande landsbygd idag.
Några av våra aktiviteter är att driva Klasatorpet som är ett välbesökt turistmål, att bygga gärdsgård och fira midsommar på traditionellt vis.
 

Hembygdsföreningens Historia

Långasjö Sockens Hembygdsförening bildades 1935. Tillsammans med andra föreningar och institutioner har man sedan starten på olika sätt försökt att bevara och utveckla bygden.
Många projekt har startat och utvecklats från idéer och studiecirklar och resulterat i litteratur, utställningar, avknoppade verksamheter mm. Exempel på detta är tillkomsten av återvändar-museum i Guldgrävarstugan, restaureringen av Långasjön, Klasatorpets utveckling till populärt besöksmål, Kyrkstallarnas ombyggnad till vandrarhem, skrönikor, sockenböcker, projektet Skogen vi ärvde (tillsammans med skolan), byvandringar, gärdsgårdsbyggen, cafékvällar mm.

En ny bok om Ulvamon har tagits fram: Ulvamon- ett gränsland i tid och rum

Bli Medlem och stöd Långasjö hembygdsförening!

Genom att gå med i hembygdsföreningen kan du stödja och påverka verksamheten. Vi tar gärna emot nya medlemmar!
Årsavgiften är 100 kr/pers. Medlemmar har fritt inträde till Klasatorpet
Betala gärna in till bankgiro: 5454-8680 eller swisha till 123 555 95 47. Skicka med text "Medlemsavgift", namn och gärna din e-postadress.